Oponeo.pl ze zgodą UOKiK na przejęcie

Zarząd Oponeo.pl poinformował 24 grudnia, że Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wyraził zgodę na dokonanie koncentracji polegającej na przejęciu przez Oponeo.pl kontroli nad Rotopino.pl. Wartość transakcji to 35 mln zł.