Opóźnienie inwestycji Wieltonu w łódzkiej strefie

Minister Rozwoju, Pracy i Technologii wydał zgodę na opóźnienie w realizacji inwestycji Wieltonu na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Spółka prowadzi rozbudowę hali produkcyjnej i magazynów. Pierwotnie inwestycja miała być ukończona 31 grudnia 2020 r., termin ten przedłużono do 31 grudnia 2022 r.