Polska firma rozpycha się na Węgrzech po finalizacji przejęcia

Polska firma Luma Automation lokuje się na rynku węgierskim. Według spółki wartością tego rynku jest szybki rozwój przemysłu maszynowego, także związanego z motoryzacją oraz mocne związki z przemysłem Austrii i Niemiec.