Problemy z recyklingiem baterii kłopotem dla producentów

Największy chiński producent baterii CATL wezwał firmy zajmujące się recyklingiem zużytych baterii do większej dbałości o bezpieczeństwo. Powtarzające się pożary i eksplozje w zakładach recyklingowych mogą bowiem spowodować problem w łańcuchu dostaw branży.