Ursus ma plan restrukturyzacji i propozycje układowe

Zarząd Ursus poinformował, iż 1 kwietnia 2019 r. złożył wraz z Nadzorcą Sądowym do Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, spis wierzytelności, plan restrukturyzacyjny oraz propozycje układowe.