Znaczący wzrost przychodów Unimotu

Według wstępnych danych, Unimot osiągnął w marcu tego roku 604,924 mln zł przychodów. To o dwie trzecie więcej niż przed rokiem. Pomogły m.in. stacje Avia.