Auto Partner na fali wznoszącej

Szacowane miesięczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy Auto Partner za miesiąc grudzień 2020 roku wyniosły 131 209 tys. zł, co w porównaniu z analogicznym okresem 2019 roku, w którym przychody wyniosły 105 478 tys. zł, stanowi wzrost sprzedaży Grupy o 24,39 proc.