British Automotive Holding z potężnym spadkiem zysku

Grupa British Automotive Holding osiągnął w ubiegłym roku 907,9 mln zł przychodów o 23 proc. więcej niż rok wcześniej. Zysk z działalności kontynuowanej spadł jednak do 18,4 mln zł z 48,1 mln zł rok wcześniej.