Dwie oferty w przetargu na ładowarki przy autostradach i ekspresówkach

Dwa podmioty są zainteresowane dzierżawą części powierzchni Miejsc Obsługi Podróżnych (MOP) przeznaczonych pod budowę ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych i pełnienie roli ich operatora oraz dostawcy usługi ładowania. Stacje zlokalizowane będą na 36 MOP-ach kategorii I. Oferty złożyło konsorcjum firm Ekoen (lider) i Ekoenergetyka – Polska (partner), a także samodzielnie firma GreenWay Polska.