Inter Cars ze wzrostem sprzedaży w listopadzie

Sprzedaż Inter Cars wzrosła do 588 mln zł w listopadzie czyli o 3,7 proc. w porównaniu z listopadem 2019 r. Narastająco od początku roku wciąż była jednak niższa 1,4 proc. i w ciągu jedenastu miesięcy wyniosła 5,84 mld zł.