Inwestor nawołuje do buntu mniejszościowych akcjonariuszy Orlenu

Wyrwijmy Orlen z rąk Skarbu Państwa – apeluje do mniejszościowych akcjonariusz PKN Orlen Krzysztof Skolimowski, jeden z akcjonariuszy spółki.