Rząd pokazał projekt Polskiej Strategii Wodorowej. Będą trzy filary rozwoju

Ministerstwo Klimatu i Środowiska 14 stycznia 2021 r. przekazało do konsultacji społecznych projekt „Polskiej Strategii Wodorowej”, która określa cele w zakresie rozwoju wykorzystania technologii wodorowych w Polsce. Czas na składanie uwag to 30 dni.