Volkswagen tnie koszty i zatrudnienie

Volkswagen uzgodnił ze związkami zawodowymi schemat zmniejszenia zatrudnienia w grupie. Według różnych źródeł ma to doprowadzić do zmniejszenia zatrudnienia od 3 000 do 5 000 osób. Volkswagen podkreśla, że to element dyscyplinowania zarządzania kosztami.