Volkswagen wchodzi w zupełnie nową transformację

Samochody bardziej zunifikowane pod względem technicznym, ale różnicowane przez klienta „na żądanie” poprzez opcje cyfrowe – to nowy kierunek rozwoju samochodów Volkswagena. Marka chce osiągać dodatkowe przychody poprzez cyfrowe usługi i opcje włączane podczas eksploatacji samochodu.