Złe wieści z Ursusa

Rynek spodziewał się złych wieści i złe wieści nadeszły. Zarząd Ursusa w restrukturyzacji przekazał wstępne wyniki finansowe za rok 2018. Wstępne przychody netto ze sprzedaży wyniosły 86,7 mln zł i były niższe o 171,9 mln zł od przychodów uzyskanych w porównywalnym okresie 2017 roku (spadek o około 66 proc.). Wstępna strata netto wyniosła 104,6 mln zł, co oznacza istotne pogłębienie straty w porównaniu z 2017 rokiem – o 100,2 mln zł.